Marleseweg 20 te Den Ham,

Den Ham

In het buitengebied van Den Ham aan de rand van het dorp, ligt op een schitterende locatie, dit voormalig agrarisch bedrijf met woning en opstallen. Op het erf van dit voormalig agrarisch bedrijf staan een woning en diverse opstallen die eerder dienstbaar waren aan het agrarisch bedrijf op deze locatie, de agrarische activiteiten zijn in 1995 gestaakt. Het woonhuis, voor het laatst verbouwd in 1972 voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, de op het erf staande opstallen zijn na beëindiging van het agrarisch bedrijf in verval geraakt en niet meer functioneel.

De gemeente Twenterand heeft de “beleidsregels Erventransitie” vastgesteld, deze beleidsregels bieden ruimere ontwikkelingsmogelijkheden, hetgeen ook geldt voor de Marleseweg 20. De regeling is in het leven geroepen om landschap ontsierende bebouwing te slopen. Dit wordt gestimuleerd door in ruil voor het slopen meer mogelijkheden te bieden voor woningen en bedrijven in het buitengebied. Voor de sloop van gebouwen met asbestdaken is de regeling extra gunstig doordat een groter deel van de gesloopte meters teruggebouwd mag worden. Met dit beleid werkt Twenterand aan de leefbaarheid van het platteland door het toestaan van nieuwe functies in vrijkomende bebouwing, uitbreiding van de woonmogelijkheden, sloop van landschap ontsierende bebouwing en het saneren van asbest.

De ontwikkelingsmogelijkheden, conform de “beleidsregels Erventransitie”, voor de Marleseweg 20 zijn, al dan niet in combinatie met sloop van woning en/ of opstallen, onder andere:

- Bouw van een woning van 900 m³ met een bijgebouw van 250 m², waarbij minimaal 10.000 m² cultuurgrond aangrenzend aan de kavel die bebouwd moet zijn gelegen.
- Bouw van een extra woning, waarbij een minimaal vereist aantal sloopmeters benodigd is. Op het object zijn niet genoeg sloopmeters aanwezig, de beleidsregels bieden de
mogelijkheid sloopmeters elders uit de gemeente Twenterand in te zetten.
- Hergebruik vrijkomende agrarische bebouwen, deze mogelijkheid bied naast de woonfunctie het ontwikkelen van bedrijfsmatige activiteiten.
- Ook kan de huidige situatie intact worden gelaten, waarbij mogelijk de woning verbouwd en / of herbouwd wordt en de bestaande schuren gerenoveerd worden.


Om aan de wensen van iedere belangstellende tegemoet te kunnen komen is het object onder verdeeld in een aantal kavels, zoals hierna vermeld. Hiermee wordt ingespeeld op de beleidsregels Erventransitie en wordt daardoor de mogelijkheid geboden het object te ontwikkelen conform de daarvoor gestelde regels.

Gebruik grond:
De cultuurgrond is tot en met 31-10-2020 in gebruik bij derden op basis van een liberale pachtovereenkomst.

WOONHUIS
Type: Woonhuis met aangebouwd achterhuis
Bouwjaar: Oorspronkelijk 1932 en daarna verbouwd voor het laatst in 1972
Inhoud: Ca. 385 m³
Bouwaard: Traditioneel
Vloeren
- Begane grond: Beton
- Verdiepingsvloer: Hout
Gevels: Gemetselde spouwmuren
Dakbedekking: Dakpannen op een met asbesthoudende platen beschoten kap.
Isolerende voorzieningen: Gedeeltelijk thermopane beglazing
Verwarming: Gaskachels
Nutsvoorzieningen Gas-, water-, elektra-, drukriool- en glasvezelaansluiting.

Indeling
- Begane grond:
Hal met trapopgang, keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer, toilet en achteringang met toegang tot de aangebouwde veestal
-Verdieping:
Overloop en 2 slaapkamers

Bijzonderheden: De woning is deels ingebouwd in het aangebouwde achterhuis / voormalige veestal

ACHTERHUIS
Afmeting: Ca. 19 m x 10 m = 190 m²
Gevels: Gemetselde steens muren
Constructie: Houten kapconstructie
Zolder: Houten zolder
Dakbedekking: Dakpannen
Zolder: Houten zolder
Inrichting / gebruik: Voormalige veestal nu in gebruik als opslagruimte

SCHUUR
Afmeting: Ca. 23 m x 11 m = 253 m²
Gevels: Gemetselde spouw- en halfsteens muren tot ca. 2 m hoogte daarna houten wanden
Constructie: Houten kapconstructie
Zolder: Houten zolder
Dakbedekking: Asbesthoudende golfplaten
Inrichting / gebruik: Voormalige veestal nu in gebruik als opslagruimte

SCHUUR
Afmeting: Ca. 12 m x 10 m = 120 m²
Gevels: Gemetselde spouwmuren
Constructie: Houten kapconstructie
Dakbedekking: Asbesthoudende golfplaten
Inrichting / gebruik: Voormalige veestal nu in gebruik als opslagruimte

OVERIGE VOORZIENINGEN
Erfverharding van betonklinkers rondom de gebouwen.

Op het erf staan nog enkele oude opstallen die vanwege de bouwkundige toestand niet nader omschreven zijn.

In en naast de opstallen zijn kelders aanwezig die destijds dienst deden als opslag van mest.

Geïnteresseerden kunnen op verschillende manieren inschrijven op de kavel, onderstaand een korte omschrijving. De bijbehorende afbeeldingen vindt u bij de foto's, voor de volledige informatie kunt u een brochure aanvragen.

KAVEL A:
Het woonhuis met opstallen en cultuurgrond, kadastraal bekend: gemeente Den Ham, Sectie M, nummer 665 groot 00.45.15 ha.a.ca.

Ontwikkelingsmogelijkheden:

- Bouw van een extra woning, waarbij een minimaal vereist aantal sloopmeters benodigd is. Op het object zijn niet genoeg sloopmeters aanwezig, de beleidsregels bieden de
mogelijkheid sloopmeters elders uit de gemeente Twenterand in te zetten.
- Hergebruik vrijkomende agrarische gebouwen, deze mogelijkheid biedt naast de woonfunctie het ontwikkelen van bedrijfsmatige activiteiten.
- Ook kan de huidige situatie intact worden gelaten, waarbij mogelijk de woning verbouwd en / of herbouwd wordt en de bestaande schuren gerenoveerd worden.

KAVEL B:
Het woonhuis met opstallen en cultuurgrond, kadastraal bekend: gemeente Den Ham, Sectie M, nummers 665 en 682, groot 00.79.80 ha.a.ca. Belast met herinrichtingsrente, eindjaar 2036.

Ontwikkelingsmogelijkheden:

- Bouw van een extra woning, waarbij een minimaal vereist aantal sloopmeters benodigd is. Op het object zijn niet genoeg sloopmeters aanwezig, de beleidsregels bieden de
mogelijkheid sloopmeters elders uit de gemeente Twenterand in te zetten.
- Hergebruik vrijkomende agrarische gebouwen, deze mogelijkheid biedt naast de woonfunctie het ontwikkelen van bedrijfsmatige activiteiten.
- Ook kan de huidige situatie intact worden gelaten, waarbij mogelijk de woning verbouwd en / of herbouwd wordt en de bestaande schuren gerenoveerd worden.


KAVEL C:
Het woonhuis met opstallen en cultuurgrond, kadastraal bekend: gemeente Den Ham, Sectie M, nummers 665, 682 en 937 gedeeltelijk, groot 01.20.00 ha.a.ca. De grens van het gedeeltelijk perceel Den Ham sectie M nr. 937 zal zodanig worden vastgesteld dat de totale oppervlakte van kavel C 01.20.00 ha.a.ca. zal bedragen. De aangegeven grens op bijbehorende tekening kan dus wijzigen met dien verstande dat de grens, die loopt van Zuid naar Noord, dan aan de noordzijde aan de kant van de sloot bij de ijsbaan kan worden verschoven naar links of rechts, het eindpunt van de grens, aan de zuidzijde, wordt niet verschoven. Voor de ontsluiting aan de achterzijde wordt een recht van weg gevestigd ten nutte van kavel C . Belast met herinrichtingsrente, eindjaar 2036.

Ontwikkelingsmogelijkheden:

- Bouw van een woning van 900 m³ met een bijgebouw van 250 m², waarbij minimaal 10.000 m² cultuurgrond aangrenzend aan de kavel die bebouwd moet zijn gelegen.
- Bouw van een extra woning, waarbij een minimaal vereist aantal sloopmeters benodigd is. Op het object zijn niet genoeg sloopmeters aanwezig, de beleidsregels bieden de
mogelijkheid sloopmeters elders uit de gemeente Twenterand in te zetten.
- Hergebruik vrijkomende agrarische gebouwen, deze mogelijkheid biedt naast de woonfunctie het ontwikkelen van bedrijfsmatige activiteiten.
- Ook kan de huidige situatie intact worden gelaten, waarbij mogelijk de woning verbouwd en / of herbouwd wordt en de bestaande schuren gerenoveerd worden.

Ten behoeve van de ontsluiting van kavel C aan de achterzijde wordt er, ten nutte van kavel C, een recht van weg gevestigd op het gedeelte van het bij verkoper in eigendom verblijvende perceel. Een koper kan dan ook op de grond komen zonder dat hij daar voorzieningen moet treffen op zijn erfperceel.

KAVEL D:

Het woonhuis met opstallen en cultuurgrond, kadastraal bekend: gemeente Den Ham, Sectie M, nummers 665, 682 en 937, groot 05.06.10 ha.a.ca. Belast met herinrichtingsrente, eindjaar 2036.

Ontwikkelingsmogelijkheden:

- Bouw van een woning van 900 m³ met een bijgebouw van 250 m², waarbij minimaal 10.000 m² cultuurgrond aangrenzend aan de kavel die bebouwd moet zijn gelegen.
- Bouw van een extra woning, waarbij een minimaal vereist aantal sloopmeters benodigd is. Op het object zijn niet genoeg sloopmeters aanwezig, de beleidsregels bieden de
mogelijkheid sloopmeters elders uit de gemeente Twenterand in te zetten.
- Hergebruik vrijkomende agrarische gebouwen, deze mogelijkheid biedt naast de woonfunctie het ontwikkelen van bedrijfsmatige activiteiten.
- Ook kan de huidige situatie intact worden gelaten, waarbij mogelijk de woning verbouwd en / of herbouwd wordt en de bestaande schuren gerenoveerd worden.

OPLEVERING:
Verkoper zal het object niet leeg en ontruimd opleveren, de roerende zaken die tijdens die tijdens de bezichtiging nog aanwezig zijn, daarvan heeft verkoper het recht deze weg te nemen. Doet hij dit niet dan zal hij deze achterlaten en zijn deze voor koper.

BIJZONDERE VOORWAARDE:
Onderstaande voorwaarde zal worden opgenomen in de koopovereenkomst:

Verkoper(s) geeft te kennen dat hij het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper nimmer heeft kunnen informeren over de eigenschappen casu quo gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest indien hij het verkochte zelf feitelijk zouden hebben gebruikt. Aangezien verkoper(s) geen andere informatie heeft over de bestemming en het gebruik dan aan koper bekend, staat verkoper er niet voor in dat het verkochte die eigenschappen bezit die voor het door koper voorgestane gebruik noodzakelijk zijn. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot gebruik, eigenschappen en eventuele verontreiniging van het verkochte. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen alsmede gebreken voor rekening en risico van koper komen.


INSCHRIJVING:
Het betreft hier een verkoop bij inschrijving, in de bijgevoegde voorwaarden voor inschrijving, vindt u de informatie voor de inschrijving.


PROCEDURE EN DATA

12-05-2020 Kijkdag, bezichtiging na afspraak

19-05-2020 Kijkdag, bezichtiging na afspraak

12-06-2020 Uiterste datum inleveren inschrijvingsformulier

15-06-2020 Uiterlijke datum gunning

19-06-2020 Uiterlijke datum ondertekenen koopovereenkomst

09-07-2020 Juridische levering t.o.v. Noaber notarissen Den Ham.


BEZICHTIGING: Uitsluitend na afspraak, op gemelde kijkdagen.

Vraag voor de volledige omschrijving en de voorwaarden van inschrijving de brochure bij ons aan!Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Prijscode verkoop bij inschrijving
Prijstype k.k.
Datum opdracht 2020-05-01
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar

Oppervlaktes en inhoud
Gebruiksoppervlak wonen 98
Bruto inhoud m3 385
Perceel oppervlakte 50610

Indeling
Aantal kamers 5
Aantal slaapkamers 3

Woning
Type woonhuis Vrijstaand
Soort woonhuis Woonboerderij
Bouwjaar 1932
Direct contact met de makelaar?

Jan Bart Smelt
vriezenveen@agriteam.nl
M: 06-53134975

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Makelaars Oost-Overijssel
vriezenveen@agriteam.nl

Gravenlandweg 17
7675 TB Bruinehaar

Meer informatie