Lange Akker 0ong, Overloon

Overloon

Fraai gelegen bouwkavel van 467 m² voor het bouwen van een vrijstaande woning.
De kavel is gelegen in het plan “Stevensbeekseweg” naast Lange Akker 20. Voor de kavel wordt een groenstrook aangelegd.

De geldende regels voor de kavel zijn:
Woningen:
Voor het bouwen van woningen gelden de opgenomen aanduidingen, alsmede de volgende bepalingen:

a. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan is aangegeven met de aanduiding ‘maximum aantal woningen’;
b. de woningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – hoofdgebouw’ worden gebouwd;
c. de woningen moeten met één gevel in, dan wel tot maximaal 2 meter achter de voorgevelrooilijn worden gebouwd;
d. ten aanzien van de goot- en bouwhoogte gelden de ter plaatse van de aanduidingen ‘minimale/ maximale goot- en bouwhoogte’ opgenomen minimale en maximale hoogten. Maximum bouwhoogte 10 meter, maximum goothoogte 4,5 meter;
e. de afstand van een vrijstaande woning tot de zijdelingse perceelgrens dient aan beide zijden ten minste 3 meter te bedragen;
f. de afstand van twee-aan-een gebouwde woningen tot de zijdelingse perceelgrens dient aan één zijde ten minste 3 meter te bedragen;

Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, voor zover gelegen buiten de specifieke aanduiding hoofdgebouw, gelden de volgende bepalingen:

a. de bijbehorende bouwwerken dienen binnen het bouwvlak en minimaal 1 meter achter de voorgevelrooilijn te worden gebouwd;
b. achter de voorgevelrooilijn moet een aaneengesloten open ruimte van ten minste 30 m² aanwezig zijn;
c. in afwijking van het bepaalde onder a. geldt, dat vóór de naar de weg toegekeerde zijde (voorgevel) van de woning een bouwwerk mag worden gebouwd, met dien verstande dat:
1. de afstand tot de aan de straatzijde gelegen perceelgrens minimaal 1,5 meter bedraagt;
2. de goothoogte maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag bedraagt;
3. de breedte niet meer bedraagt dan 50% van de voorgevel van de woning;
4. de diepte maximaal 1,5 meter bedraagt, gemeten vanaf de voorgevel van de woning;
d. het gezamenlijk oppervlak mag per perceel ten hoogste 60 m² bedragen;
e. indien de grondoppervlakte achter de voorgevelrooilijn groter is dan 200 m², dan mag de onder d. genoemde oppervlakte overschreden worden met 10% van het meerdere, echter tot maximaal 90 m²;
f. bijbehorende bouwwerken mogen tot in de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd;
g. in afwijking van het bepaalde onder f. mag bij vrijstaande woningen binnen een strook van 17 meter diep, te rekenen vanaf de voorgevelrooilijn, slechts aan één zijde tot in de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd en moet de afstand tot de andere zijdelingse perceelgrens ten minste 3 meter bedragen; buiten voornoemde strook van 17 meter mogen de bijbehorende bouwwerken tot in de zijdelingse perceelsgrenzen worden gebouwd;
h. de goothoogte en hoogte mogen respectievelijk niet meer dan 3 meter en 5,5 meter bedragen;
1. de hoogte mag in de zijdelingse perceelgrens niet meer dan 3 meter bedragen en van daaraf in gelijke mate met de afstand tot de zijdelingse perceelgrens toenemend tot niet meer dan 5,5 meter, behoudens het bepaalde onder (2);
2. indien bijbehorende bouwwerken aan weerszijden van de zijdelingse perceelgrens aaneengesloten worden gebouwd, mag de hoogte niet meer dan 5,5 meter bedragen;
i. naast het bepaalde onder d. en e. mag bij iedere woning een overkapping worden gebouwd waarbij voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:
1. de oppervlakte mag niet meer dan 25 m² bedragen;
2. de hoogte mag maximaal 3 meter bedragen.

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwwerken geen gebouwen zijnde, moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de hoogte mag maximaal 3 meter bedragen, uitgezonderd erf- en terreinafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 2 meter, en vlaggenmasten waarvan de hoogte maximaal 8 meter mag bedragen.

De volledige regels zijn op te vragen bij de makelaar.

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Vraagprijs
Vraagprijs € 125.000,00
Prijstype k.k.
Datum opdracht 2019-05-07
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar

Oppervlaktes en inhoud
Perceel oppervlakte 467
Direct contact met de makelaar?

Bert Bardoel
bardoel@agriteam.nl
T: 0485-387 300
M: 06-534 98 899

Contact opnemen
Vestiging

Landelijk-wonen Peel-, Maas- en Rivierengebied
sintanthonis@agriteam.nl

Breestraat 20
5845 AV Sint Anthonis
http://www.landelijk-wonen.nl/