Elzenstraat 14, Middelaar

Middelaar

Een werkelijk schitterend gelegen bouwkavel, van maar liefst 7.261 m² met zowel aan de voor- als achterzijde vrije uitzichten over de landerijen, voor de bouw van een vrijstaand landhuis of villa. Het bijzondere van deze locatie is dat de inhoud van de te bouwen woning meer dan 1500 m³ mag bedragen.

Behalve de mogelijkheid om een vrijstaand woonhuis te realiseren, kunt u denken aan paardenstallen of klein ambachtelijke activiteiten, werken aan huis, medisch of administratief bedrijf aan huis, ruimte voor vele hobby’s, watersportmogelijkheden etc. Tevens is het mogelijk om hier een kleinschalige toeristische verblijfseenheid te realiseren.

Situering
De kavel is gelegen tussen Mook, Middelaar en Plasmolen, gemeente Mook en Middelaar. De gemeente Mook en Middelaar is de noordelijkste gemeente van de provincie Limburg en wordt wel de brug tussen Maas en Heuvelland genoemd. De heuvels, bos en heide maken grote delen van de gemeente tot bijzonder natuurgebied. Wandelend op de Mookerschans, de Heumense Schans of de natuurgebieden Mookerheide en Sint-Jansberg kunt u geweldig genieten van een uniek uitzicht over de Maasvallei, het Brabantse en Limburgse land en de Mookerplas. De Maas en de Mookerplas bieden watersporters tal van recreatiemogelijkheden. Het nabij gelegen dorp Plasmolen heeft een grote camping, jachthavens, dagrecreatiestranden en bijbehorende voorzieningen, de nodige restaurants en ijssalon waar u heerlijk kunt eten.
De afstand naar de stad Nijmegen is 9 km, het dorp Mook ligt op slechts 800 meter afstand.
De ontsluiting naar het zuiden en noorden van Nederland is ideaal. De snelweg A73 ligt namelijk op een afstand van slechts 4 km.

Algemeen
Bouwregels
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de aanwijzingen op de verbeelding alsmede de volgende bepalingen:
Hoofdgebouwen
1. Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
2. Binnen het bouwvlak is 1 vrijstaande woning toegestaan;
3. Ter plaatse van de aanduiding ‘maximaal aantal wooneenheden' zijn nieuwe woningen toegestaan tot ten hoogste het aantal dat ter plaatse van de aanduiding met een getal wordt aangegeven;
4. De voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de hoofdweg gekeerde zijde van de bouwgrens;
5. De breedte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 20 meter bedragen;
6. De diepte van een hoofdgebouw mag niet meer dan 15 meter bedragen;
7. De goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 6 meter en de bouwhoogte bedraagt maximaal 9 meter;
8. Het hoofdgebouw dient te worden afgewerkt met een kap, waarvan de dakhelling ten minste 12 graden en ten hoogste 45 graden bedraagt.

Bijbehorende bouwwerken
a. Bijbehorende bouwwerken mogen binnen het gehele bouwvlak en ter plaatse van de aanduiding "bijgebouwen” gebouwd worden, met uitzondering van het bepaalde onder sub b.;
b. Bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de voorgevel van de woning geplaatst te worden;
c. De gronden ter plaatse van de aanduiding “specifieke bouwaanduiding - geen achtererfgebied" zijn geen onderdeel van “het achtererfgebied”;
d. De goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3,3 meter respectievelijk 6 meter bedragen;
e. De maximale gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken voor zover gelegen buiten het bouwvlak mag 80 m² bedragen;
f. De hoogte mag niet meer bedragen dan het vloerpeil van de eerste verdieping dan wel, als het hoofdgebouw slechts uit één verdieping bestaat, mag de hoogte niet meer bedragen dan het hoofdgebouw;
g. Erkers mogen voor de voorgevel en buiten het bouwvlak en de aanduiding “ bijgebouwen” worden gerealiseerd, mits:
o deze ondergeschikt zijn aan de hoofdbebouwing;
o de diepte maximaal 1,5 meter bedraagt;
o de breedte niet meer dan 60% van de breedte van de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt;
o de hoogte niet meer bedraagt dan het vloerpeil van de eerste verdieping dan wel, als het hoofdgebouw slechts uit één verdieping bestaat, mag de hoogte niet meer bedragen dan het hoofdgebouw;
o de afstand tot de bestemmingen “verkeer” of “verkeer-verblijfsgebied” tenminste
3,5 meter bedraagt.

Kleinschalige toeristische verblijfseenheid
Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsbepalingen voor het gebruik van een deel van het hoofdgebouw of bijbehorende bouwwerken voor een kleinschalige toeristische verblijfseenheid, met dien verstande dat:
• de kleinschalige toeristische verblijfseenheid opgericht dient te worden binnen de bouwmogelijkheden van de onderliggende bestemming;
• de kleinschalige toeristische verblijfseenheid ligt in of aansluitend aan een toeristische route zoals aangegeven door middel van de aanduiding ‘wro-zone – ontheffingsgebied 2’;
• het een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit betreft, welke behoort bij en ondergeschikt is aan de woonfunctie ter plaatse;
• de kleinschalige bedrijfsmatige activiteit betreft, welke behoort bij en ondergeschikt is aan de woonfunctie ter plaatse;
• de kleinschalige toeristische verblijfseenheid geen onevenredige afbreuk mag doen aan de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen (agrarische) bedrijven en woningen;
• per perceel zijn maximaal twee verblijfseenheden toegestaan. De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 70 m²;
• bij de verhuur dient er sprake te zijn van een beperkte aaneengesloten periode van gebruik door dezelfde gebruiker voor de duur van maximaal 3 weken;
• overnachting in verband met het verrichten van seizoensgebonden arbeid niet is toegestaan;
• de ontwikkeling een geringe ruimtelijke uitstraling mag hebben en niet mag leiden tot een onaanvaardbare toename van de verkeers- en parkeerdruk. Op een eigen terrein dient t worden voorzien in de aanleg van voldoende parkeerplaatsen;
• Indien de verblijfseenheid gevestigd wordt in een vrijstaand bijbehorend bouwwerk tenminste 1 gevel van dit gebouw binnen een afstand van 25 meter van de woning dient te staan.

De kavel wordt geleverd met overdrachtsbelasting.

De door u te bouwen woning is natuurlijk naar eigen wens in te vullen. De foto's die u aantreft zijn voorbeelden van mogelijkheden op deze locatie.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Vraagprijs
Vraagprijs € 375.000,00
Prijstype k.k.
Datum opdracht 2020-06-18
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar

Oppervlaktes en inhoud
Perceel oppervlakte 7261
Direct contact met de makelaar?

William Peters
peters@agriteam.nl
T: 024-845 4431
M: 06-207 36 266

Contact opnemen
Vestiging

Landelijk-wonen Rijk van Nijmegen
peters@agriteam.nl

Riethorsterweg 14-c
6586 AC Plasmolen

Meer informatie