Te koop in Utrecht - Bisschopsweg 7, Zeist

Zeist
Utrecht
Buitenkans!
Een exclusieve bouwkavel gelegen op een strategische locatie aan de rand van Zeist.
Een droom om een vrijstaande woning naar geheel eigen ontwerp te bouwen?
Uw kans op een uniek perceel van circa 3.000 m2!

De locatie
Het aangeboden perceel ligt in het westelijk buitengebied van Zeist ten zuiden van Landgoed Oostbroek, daar waar agrarisch gebied en de stad Utrecht elkaar raken en waar de snelwegen A12, A27 en A28 binnen uw handbereik zijn. Het bekende Fort bij Rijnauwen ligt op ca. 3,6 km afstand.

Gemeente Zeist
In de Slotstad Zeist zet de mooie natuur en het rijke verleden de toon. De grandeur van vroeger is er niet verdwaald, maar heeft zijn weg gevonden in het heden. In Zeist treft u talloze landhuizen en kastelen, het ene nog mooier dan het andere. Met Slot Zeist als één van de vele hoogtepunten van de toch al zo prachtige Utrechtse Heuvelrug. Fietsen of wandelen? Kunst en cultuur? Lekker shoppen? Of jezelf culinair verwennen? Alles is mogelijk.

De gemeente Zeist telt circa 65.000 inwoners en ligt in het bosrijke gebied van de Utrechtse Heuvelrug waarmee de gemeente buiten de woonkernen een overwegend 'groen' karakter heeft.
U treft in het centrum van Zeist een grote diversiteit aan voorzieningen: van winkels, scholen, sport- en recreatievoorzieningen tot royale parken, restaurants, een bioscoop en medische dienstverlening.

De huidige staat van het totale perceel
Op dit moment is het bestaande agrarische bedrijf beeldbepalend aan de Bisschopsweg 7. De gemeente Zeist heeft haar definitieve goedkeuring verleend voor functieverandering en herontwikkeling van deze locatie middels een onherroepelijk goedgekeurd bestemmingsplan.

Het betreft een zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte ontwikkeling waarbij men alle agrarische gebouwen amoveert. Ter compensatie is het toegestaan hiervoor twee nieuwe vrijstaande woningen terug te bouwen.

Het toekomstplan
De bestaande woning aan de noordkant op het perceel blijft behouden. Achter de woning ontstaan twee bouwkavels, te bereiken middels een verharde insteekweg.

Om landschappelijke kwaliteitswinst te waarborgen, is voor de inrichting van het perceel aansluiting gezocht bij het aan de overzijde gelegen Landgoed Oostbroek. Dit krijgt te zijner tijd vorm door het planten van hoogstam fruitbomen, geschoren hagen, knotwilgen en een aan te leggen houtwal langs de sloot op de grens met het naastgelegen fruitteeltbedrijf. Het meest zuidelijk deel van de huidige agrarische kavel beheert men straks als bloemrijk grasland met een nog aan te leggen amfibieënpoel.

NB: kavel 2 is reeds verkocht onder voorbehoud.

Toelichting bij de kavel, gelegen direct achter de woning
Op een zeer unieke locatie aan de rand van Utrecht biedt www.Landelijk-Wonen.nl deze prachtige bouwkavel aan. Het perceel is kadastraal bekend gemeente Zeist, sectie G, nummer 1964 en heeft een oppervlakte van circa 3.000 m2.

De kavel is van de weg af gelegen. De oprijlaan naar de bestaande woning trekt men door ter ontsluiting van de overige kavels.

De meest relevante regels, die gelden voor de bouwkavels, zijn:
Inhoud landhuis: maximaal 800 m3, exclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en kelders.
Goothoogte landhuis: maximaal 4,5 meter.
Nokhoogte landhuis: maximaal 8 meter.
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen: bouw ten minste 3 meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw.
Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen: goothoogte maximaal 3 meter, nokhoogte maximaal 4,5 meter.
Bouwvlak: circa 21 meter breed x 24 meter diep; hierbinnen dient u het hoofdgebouw te realiseren.
Perceeldiepte: circa 45 meter; perceelbreedte: circa 66 meter.

Beroep of bedrijf aan huis: de gezamenlijke bruto vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis mag niet meer bedragen dan 30% van de totale bruto vloeroppervlakte van de betreffende woning met bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen en in ieder geval niet meer dan 100 m2.

De initiatiefnemer kan gebruik maken van handreikingen van de gemeente Zeist en van financieringsvoordelen om de nieuwe woning op zo duurzaam mogelijke wijze te bouwen. Het bouwplan wordt bij de aanvraag Omgevingsvergunning getoetst aan het Bouwbesluit.

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest 2018’ is op 21 april 2021 vastgesteld en deels onherroepelijk in werking.
De enkelbestemmingen van het totale perceel zijn (respectievelijk en van oost naar west): Wonen-Buitengebied, Agrarisch-Landschap en Groen.
De dubbelbestemming is Waarde-Archeologie 2.
Het perceel kent de volgende gebiedsaanduidingen: overige zone-aardkundige waarde en landschapstype slagenlandschap 1.

Overige informatie
Koper neemt voor eigen rekening en risico de aanleg van water-, elektra- en rioleringsvoorzieningen op zich.

Er zijn offertes aanwezig voor de aanleg van de infrastructuur - toegangsweg en groen - en de sloop van de huidige agrarische bedrijfsbebouwing. Verkoper neemt hiervan 9% (inclusief BTW) voor zijn rekening; de overige 91% van de kosten (inclusief BTW) worden voor een gelijk deel verdeeld over beide nieuw te realiseren bouwkavels.
Deze kosten betaalt u rechtstreeks aan de uitbrenger van de offertes.

Als zich meer gegadigden melden, is het recht van beraad en gunning voorbehouden aan verkoper. De juridische levering vindt plaats bij Van Putten Van Apeldoorn Notarissen in Ede.

De gepresenteerde schuurwoningen zijn voorbeeldwoningen waaraan u geen rechten kunt ontlenen.

Vraagprijs
De biedprijs voor kavel 1 bedraagt € 1.100.000,-- v.o.n..
NB: kavel 2 is reeds verkocht onder voorbehoud.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Vraagprijs
Vraagprijs € 1.100.000,00
Prijstype v.o.n.
Datum opdracht 2021-08-06
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar

Oppervlaktes en inhoud
Perceel oppervlakte 3000
Direct contact met de makelaar?

Wim Boon
boon@agriteam.nl
T: (0318) 619 209
M: (06) 226 020 86

Contact opnemen
Vestiging

Landelijk-wonen Midden-Nederland
ede@landelijk-wonen.nl

Frankeneng 17h
6716 AA Ede

Meer informatie
Kies voor Landelijk Wonen

De specialist in aan- en verkoop van woningen in landelijk gebied

Onze gecertificeerde makelaars en vastgoedadviseurs zijn gespecialiseerd in onroerend goed in met name het buitengebied en helpen u graag uw droom te verwezenlijken. De makelaar van Landeijk Wonen spreekt uw taal en dat is fijn want dan begrijpt u elkaar. Het aan en verkopen van een woning is toch een van de grootste beslissingen in uw leven.