Te koop in Overijssel - Kappeweg nabij 12, Wijhe

Wijhe
Overijssel
Op één van de mooiste plekken van Wijhe aan de rand van landgoed De Gelder en aan de Soestwetering, vrij uitkijkend over het Sallandse landschap gelegen 2 royale bouwkavels met een oppervlakte van ca. 2.915 m2 en ca. 2.969 m². Bij de kavel hoort voorts 1/4 aandeel van de met klinkers verharde toegangsweg, welke niet bij vermelde oppervlakte is inbegrepen. Dit is een prachtige plek om te wonen: rust en ruimte, weids uitzicht over de landerijen met alle voorzieningen en openbaar vervoer op fietsafstand. Zwolle binnen 15 autominuten bereikbaar.

Verkoopprocedure
Vanwege de getoonde interesse voor de bouwkavels, is door verkoper besloten om iedereen éénmalig een bod te laten indienen. Dit bod kunnen geïnteresseerde kopers uiterlijk maandag 16 augustus 2021 om 17.00 uur bij Agriteam makelaars Olst-Wijhe BV per e-mail olst-wijhe@agriteam.nl indienen.

We verzoeken u hierbij gebruik te maken van het hiervoor beschikbare biedingsformulier, welke is op te vragen bij Agriteam Olst-Wijhe BV.

Alle biedingen welke Agriteam Makelaars Olst-Wijhe BV tot deze datum en tijdstip ontvangen, worden aangehouden en meegenomen, zodat er voor elke koper gelijke kansen van voorbereiding, bieding en voorwaarden zijn. Met de partij(en), welke naar beoordeling van de verkoper het beste voorstel bied, zal verder worden gegaan. De bieders worden hierover tijdig geïnformeerd. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.


Omschrijving
De kavels hebben een woonbestemming waar de bouw van een vrijstaande woning van 750 m³ met bijgebouw van 100 m² is toegestaan. De bijgebouwen kunnen inpandig maar ook los van de woning. Mogelijkheid eigen bouwplan te verwezenlijken.

De nutsvoorzieningen water, elektra, riolering en glasvezel zijn aan de weg gelegen. De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen zijn voor de koper.
Bij de kavel hoort voorts 1/4 aandeel van de met klinkers verharde toegangsweg, welke niet bij vermelde oppervlakte is inbegrepen (te weten ¼ eigendom kavel 1, ¼ eigendom kavel 2, ¼ eigendom woning Kappeweg 12 en ¼ eigendom perceel landbouwgrond Wijhe G 2389 gedeeltelijk). Op de grens tussen kavels 1 en 2 komt een gezamenlijke oprit van 4 m breed met een wederzijdse erfdienstbaarheid van weg. De huidige verharding ligt er uit praktisch oogpunt voor de bouw maar zal door de kaveleigenaren op het hart van de grens verlegd dienen te worden.

De koper dient zelf een aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) te regelen. De kavels worden aangeboden zonder aannemers of architect verplichting.

Vrij uitzicht, aan de Soestwetering en de vrijheid van buiten wonen maar toch op fietsafstand van diverse voorzieningen. De oprit is gezamenlijk, maar de kavels zijn ruimtelijk in het landschap ingebed waarbij de bouwvlakken zo gesitueerd zijn dat deze alle uitzicht bieden, zonder dat daarbij de privacy in het gedrang komt.

Richtprijs kavel 1 ter grootte van ca. 2.915 m2 : € 400.000,-- VON (vrij op naam)
Richtprijs kavel 2 ter grootte van ca. 2.969 m2 : € 425.000,-- VON (vrij op naam)

De koopsom van de grond is inclusief:
* omzetbelasting;
* kosten leveringsakte notaris;
* kadastrale inmeting door verkoper;
* huidige verharding oprit blijft liggen ter plaatse van gezamenlijke oprit erf waarna deze door de kopers wordt vervangen voor definitieve inrit;
* aanwezig bodemonderzoek;
* ¼ aandeel van de met klinkers verharde toegangsweg (mandelig eigendom).

De koopsom van de grond is exclusief:
* de kosten van financiering, te weten afsluitkosten en kosten hypotheekakte;
* overige notaris- en kadastrale kosten;
* kosten verleggen of nieuw leggen verharding gezamenlijk oprit erf tussen beide kavels;
* alle bouw- en legeskosten en kosten omgevingsvergunning;
* architect- en constructeurskosten;
* aansluitkosten water, elektra, riolering en glasvezel;
* landschappelijke inrichting van de kavel overeenkomstig erfinrichtingsplan
(vastgelegd in KGO-Overeenkomst tussen verkoper en gemeente welke op koper
over gaat).


Bijzonderheden van deze kavels
- fantastische ligging aan de rand van landgoed De Gelder en de Soestwetering;
- veel vrijheid en riant uitzicht over de landerijen;
- openbaar vervoer en voorzieningen in dorp Wijhe op fietsafstand;
- op korte afstand van Zwolle.


Overige kenmerken verkoop
- Projectnotaris Notariaat Salland te Heino;
- De kavels zijn/worden door Buro Hoogstraat uitgezet: over-/ ondermaat wordt niet verrekend;
- Hemelwater dient op eigen terrein afgevoerd te worden.


Rood voor rood-regeling
In het buitengebied van Wijhe wordt het erf aan de Kappeweg 12 herontwikkeld. De (agrarische) opstallen zijn gesloopt en op deze locatie mogen twee bouwkavels voor de bouw van vrijstaande woningen. Naast een bebouwingsplan maakt ook een groenplan deel uit van het ruimtelijk plan.
U kunt het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door op adres te zoeken.


Bestemming
Volgens het bestemmingsplan de Kappeweg 12 Wijhe is de Enkelbestemming Wonen met bouwvlak en dubbelbestemming Waarde Archeologie 1 en Waarde-Landschap 2 met functie-aanduiding specifieke vorm van wonen-voorwaardelijke verplichting Kappeweg 12. Voor nadere informatie omtrent bestemming en verbouwmogelijkheden, adviseren we u contact op te nemen met de gemeente Olst-Wijhe.


Kadastrale aanduiding
Kavel 1:
gemeente Wijhe, sectie G, nummer 2389 gedeeltelijk, groot ca. 2.915 m2
Kavel 2:
gemeente Wijhe, sectie G, nummer 2389 gedeeltelijk, groot ca. 2.969 m2
Mandelige toegangsweg (¼ aandeel):
gemeente Wijhe, sectie G, nummers 2388 en 2389 gedeeltelijk, groot ca. 2.262 m2


Impressies
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de bijgeleverde impressies.
Bekijk volledige omschrijving Minder omschrijving

Kenmerken


Overdracht
Prijscode verkoop bij inschrijving
Vraagprijs € 400.000,00
Prijstype v.o.n.
Datum opdracht 2021-07-05
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar

Oppervlaktes en inhoud
Perceel oppervlakte 2915
Direct contact met de makelaar?

ing. R.J.A. Groot Koerkamp
olst-wijhe@agriteam.nl
T: 0570-590900
M: 06-53455224

Contact opnemen
Vestiging

Agriteam Makelaars Olst-Wijhe BV
olst-wijhe@agriteam.nl

Boxbergerweg 16 A
8121 PT Olst

Meer informatie
Kies voor Landelijk Wonen

De specialist in aan- en verkoop van woningen in landelijk gebied

Onze gecertificeerde makelaars en vastgoedadviseurs zijn gespecialiseerd in onroerend goed in met name het buitengebied en helpen u graag uw droom te verwezenlijken. De makelaar van Landeijk Wonen spreekt uw taal en dat is fijn want dan begrijpt u elkaar. Het aan en verkopen van een woning is toch een van de grootste beslissingen in uw leven.