Kaart

Te koop in Overijssel - Oude Twentseweg ong., Luttenberg

Overijssel
€ 310.000
1710 m² perceel
Bouwrijp

Overijssel

Op een prachtige locatie, in het buitengebied van Luttenberg, gelegen royale bouwkavel met een oppervlakte van 1.710 m², een unieke kans om uw droomhuis te realiseren. De kavel A kenmerkt zich door de prachtige ligging en fraaie uitzicht over de landerijen.
Op de kavel mag een woning met een bijgebouw gebouwd worden.

OMSCHRIJVING:
Op het erf aan de Oude Twentseweg 16 te Luttenberg bevond zich een agrarisch bedrijf waarvan de bedrijfsopstallen gesloopt zijn. Ter compensatie van de sloop van de bedrijfsgebouwen, in het kader van de Rood voor Rood regeling (Erven in Beweging), kunnen er 2 compensatiewoningen gerealiseerd worden op de locatie. De beide bestaande woningen blijven behouden, bij beide mag een nieuw bijgebouw gerealiseerd worden.

De aangeboden kavel (A) heeft een oppervlakte van 1.710 m² en is ontsloten op een zijweg van de Oude Twentseweg.

De kavels zijn ter plaatse aangegeven met piketten (oranje gemarkeerd), deze zijn op de kadastrale grenzen geplaatst, tevens is het bouwvlak (blauw gemarkeerd) met piketten aangegeven.
In het kader van de herontwikkeling zijn er voorwaarden gesteld, onder andere aan de vorm van de bebouwing en situering daarvan, alsmede aan de landschappelijk inpassing en inrichting van het erf. Voor nader informatie omtrent de bouwmogelijkheden en inrichting verwijzen wij u naar: www.ruimtelijkeplannen.nl en/of contact op te nemen met de gemeente Raalte. De koper dient zicht te conformeren aan de voorschriften die gesteld worden aan het plan alsmede de voorschriften die van overheidswege worden opgelegd.

Zoals gemeld zijn de bedrijfsopstallen en de zich daaronder bevindende kelders gesloopt en verwijderd. Het terrein is daarna aangevuld met grond, koper dient zich er van te gewissen dat er wellicht nog een aanvullende bodemverbetering plaats moet vinden om voldoende stabiliteit en draagkracht te verkrijgen voor de bouw.

Er is een voor aanvang van de sloopwerkzaamheden een verkennend bodemonderzoek verricht (projectcode: 20057916), in hoeverre dit bodemonderzoek toereikend is voor het verkrijgen van een bouwvergunning dient door koper zelf te worden onderzocht.

De nutsvoorzieningen water, elektra, riolering en glasvezel zijn aan de weg gelegen. De kosten voor de aanleg van de nutsvoorzieningen zijn voor de koper.

De koper dient zelf een aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) te regelen. De kavels worden aangeboden zonder aannemers of architect verplichting.

Vrij uitzicht en de vrijheid van buiten wonen maar toch op fietsafstand van diverse voorzieningen. De kavels zijn ruimtelijk in het landschap ingebed waarbij de bouwvlakken zo gesitueerd zijn dat deze alle uitzicht bieden, zonder dat daarbij de privacy in het gedrang komt.


Richtprijs kavel A ter grootte van 1.710 m2 : € 310.000,-- VON (vrij op naam)

De koopsom van de grond is inclusief:
* omzetbelasting;
* kosten leveringsakte notaris;
* kadastrale inmeting door verkoper;
* aanwezig bodemonderzoek. (in hoeverre dit bodemonderzoek toereikend is voor het
verkrijgen van een bouwvergunning dient door koper zelf te worden onderzocht.)


De koopsom van de grond is exclusief:
* de kosten van financiering, te weten afsluitkosten en kosten hypotheekakte;
* overige notaris- en kadastrale kosten;
* alle bouw- en legeskosten en kosten omgevingsvergunning;
* architect- en constructeurskosten;
* kosten verharding oprit voor de kavels;
* aansluitkosten water, elektra, riolering en glasvezel;
* landschappelijke inrichting van de kavel overeenkomstig erfinrichtingsplan
(vastgelegd in KGO-Overeenkomst tussen verkoper en gemeente welke op koper
over gaat).

Kenmerken


Overdracht
Prijscode Vraagprijs
Vraagprijs € 310.000,00
Prijstype v.o.n.
Datum opdracht 2022-04-15
Aanvaarding In overleg
Status Beschikbaar

Oppervlaktes en inhoud
Perceel oppervlakte 1710

Locatie op de kaart

De specialist in aan- en verkoop van woningen in landelijk gebied

Onze gecertificeerde makelaars en vastgoedadviseurs zijn gespecialiseerd in onroerend goed in met name het buitengebied en helpen u graag uw droom te verwezenlijken. De makelaar van Landeijk Wonen spreekt uw taal en dat is fijn want dan begrijpt u elkaar. Het aan en verkopen van een woning is toch een van de grootste beslissingen in uw leven.